OBAVIJEST o objavi Poziva na dostavu ponuda za električnu energiju u Dječjem vrtiću Kockica