PROGRAM PREDŠKOLE SE NASTAVLJA – U REDOVNOM PROGRAMU , ALI I „NA DALJINU“ PUTEM FACEBOOK GRUPE KOCKICA ONLINE