ORGANIZACIJA RADA DJEČJEG VRTIĆA “KOCKICA” KRŠAN U PERIODU OD 11. DO 24. SVIBNJA 2020. GODINE