Najava edukacije za primjenu preventivnog programa “RESCUR: Na valovima”