Dječji vrtić KOCKICA, Kršan

Ustanova je gdje se odvija rani i predškolski odgoj i obrazovanje, te je u tranziciji iz tradicionalnog prema suvremenoj metodologiji rada.Vrtić kroz planirane programe ostvaruje djelatnost njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, pravilne prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim i aktualnim potrebama djeteta, njegovim interesima i potencijalima.

Imate pitanja u svezi naših usluga ili vam je potrebna pomoć?